Käyttöliittymäsuunnittelua paperilla
Käyttöliittymäsuunnittelua paperilla

Verkkopalvelujen saavutettavuus – asiantuntijan näkökulma

”Olemme ylpeitä siitä, että verkkopalvelujen saavutettavuus ei ole meille vain standardi, vaan syvälle juurtunut arvo, joka ohjaa päivittäistä työtämme”

Asiantuntijamme kertoo

Verkkopalvelujen saavutettavuus on ollut ajankohtainen teema niiden suunnittelussa jo vuosien ajan. Minkä vuoksi se on tärkeää ja kuinka digitaalinen saavutettavuus huomioidaan toteutuksessa? Citrus Solutionsin asiantuntija, Lead UX Designer, Matias Hakunti kertoo ammattilaisen näkökulmasta.

Digitaalinen saavutettavuus ennen vanhaan

Kun itse aloitin alalla yli 20 vuotta sitten, ei verkkopalveluiden saavutettavuudesta juurikaan puhuttu. Kun muistelen, minkälaisia toteutuksia noihin aikoihin tehtiin, tuntuu se nykytietämyksen valossa melkeinpä kyseenalaiselta.

Osa asioista selittyy varmasti ohjelmistojen ja tekniikoiden vajaavaisuudella, mutta moni asia olisi pystytty toteuttamaan täysin saavutettavasti, myös silloisilla työkaluilla ja tekniikoilla. Sanonta ennen oli paremmin ei siis päde tässä asiassa.

Kohti aidosti saavutettavia verkkopalveluita

Saavutettavuus verkkopalveluiden suunnittelussa lisääntyi tasaisesti 2010-luvulla, mutta saavutettavuusdirektiivin (EU) 2016/2102) myötä asiaan tuli ratkaiseva muutos. Direktiivi pakotti julkisen sektorin verkkosivustot ja mobiilisovellukset täyttämään tietyt saavutettavuusvaatimukset.

Direktiivin lisäksi (ehkä myös sen ansioista) tietoisuus asiasta alkoi kasvaa ja me suunnittelijat aloimme ottaa saavutettavuuden yhdeksi lähtökohdaksi sivustojen suunnittelussa ja toteutuksissa.

Verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimukset päämääränä

Saavutettavuus on tärkeää useista eri syistä, ja sen merkitys laajenee sekä moraalisesti että liiketoiminnallisesti. Saavutettavat verkkopalvelut varmistavat, että kaikki käyttäjät, riippumatta heidän fyysisistä kyvyistään tai toimintarajoitteistaan, voivat käyttää ja hyötyä verkkosisällöstä. Tämä edistää yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa kaikille osallistumisen digitaaliseen ympäristöön.

Saavutettavuusajattelu ei hyödytä ainoastaan niitä, joilla on jokin fyysinen toimintarajoite, vaan myös muita käyttäjiä, kuten vanhuksia, jotka saattavat kohdata erilaisia haasteita verkkopalveluiden käytössä.

Saavutettavat suunnitteluperiaatteet voivat tehdä verkkokokemuksesta paremman kaikille käyttäjille. Saavutettavat verkkopalvelut ovatkin lähtökohtaisesti aina parempia ja helppokäyttöisempiä kuin palvelut, joissa saavutettavuusvaatimukset eivät syystä tai toisesta toteudu.

Saavutettavuus Citruksella

Meillä Citruksella saavutettavuus verkkopalvelujen suunnittelussa on ollut ohjaava tekijä jo pitkään. Kaiken tekemisen lähtökohtana on vahva sitoutuminen siihen, että jokainen käyttäjä, riippumatta kyvyistään, voi saumattomasti osallistua ja hyödyntää luomiamme digitaalisia ratkaisuja.

Olemme ylpeitä siitä, että saavutettavuus ei ole meille vain standardi, vaan syvälle juurtunut arvo, joka ohjaa päivittäistä työtämme. Uskomme vahvasti, että digitaalisten palveluiden tulisi olla kaikkien saavutettavissa, ja tämä ohjaa meitä jatkuvasti etsimään uusia tapoja tehdä käyttöliittymistämme entistä esteettömämpiä.

Matias Hakunti

Matias Hakunti

Kirjoittajalla on yli 20 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Omistautunut saavutettavuuden edistäjä.