Kaksi henkilö pöydän ääressä keskustelemassa
Kaksi henkilö pöydän ääressä keskustelemassa

Invalidiliitto & Citrus Solutions digitaalisen saavutettavuuden puolesta

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa ihmisten moninaisuuden huomioimista palveluja suunniteltaessa. Saavutettavat palvelut ovat helppoja käyttää ja ymmärtää.

Verkkopalvelun saavutettavuus

Kun esteettömyydellä viitataan fyysisen ympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen, tarkoitetaan saavutettavuudella vastaavasti aineetonta ympäristöä, kuten verkkosivustoja ja muita erilaisia digitaalisia palveluja. Verkkopalvelun saavutettavuus on yhdenvertaisuuden kannalta yhtä tärkeää kuin esteettömyys fyysisessä ympäristössä. (Invalidiliitto, www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/saavutettavuus)

Saavutettavuuden suunnittelun lähtökohtana on, että ratkaisut toteutetaan palvelemaan kaikkia. Jotta tähän lopputulokseen päästäisiin, huomioidaan suunnittelussa ihmisten erilaiset tarpeet ja esimerkiksi mahdolliset fyysiset tai kognitiiviset rajoitteet. (Invalidiliitto, www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/saavutettavuus/verkkopalvelujen-saavutettavuus)

Saavutettavuuden puolesta

Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Valtakunnallista vaikuttamistyötä tehdään Invalidiliitossa laajasti eri aiheisiin syventyen. 

Yksi merkittävä vaikuttamisen kanava on Invalidiliitto.fi-verkkopalvelu. Invalidiliitto haki uutta verkkopalvelukumppania sivustokokonaisuudelleen ja valitsi kumppanikseen Citrus Solutionsin. 

Kumppaneiltamme edellytämme sitoutumista yhteistyöhön järjestömme arvojen mukaisesti. Palvelun kehittäminen niin saavutettavuuden kuin esimerkiksi tietoturvankin näkökulmasta on pitkäjänteistä työtä. Yhteistyö on lähtenyt käyntiin hienosti. Kommunikointi Citrus Solutionsin ammattilaisten kanssa on avointa ja ihmisläheistä."
Sinikka Rantala, Invalidiliiton viestintäjohtaja

Päämääränä saavutettavat verkkopalvelut

Citrus Solutions on ylpeä yhteistyöstä Invalidiliiton kanssa. Yhteiset periaatteet ohjaavat toiminnan päämäärää. Citrus Solutionsin toimitusjohtaja Henry Kaunislehto painottaa yhteisten periaatteiden ohjaavan toiminnan päämäärää. 

Kumppanuutemme on meille juuri strategiamme mukaista yhteiskunnallisesti merkittävää tekemistä. Työskentelemme yhteisen päämäärän eteen, yhteisten arvojen mukaisesti. Verkkopalvelun saavutettavuus on tärkeää ja meille on ylpeyden aihe, että saamme olla edistämässä yhdenvertaista ja saavutettavaa Suomea"
Henry Kaunislehto, Citrus Solutionsin toimitusjohtaja

Invalidiliiton logo

Lisätietoja: 

Invalidiliitto ry
Sinikka Rantala, viestintäjohtaja
sinikka.rantala@invalidiliitto.fi
www.invalidiliitto.fi

Citrus Solutions Oy
Joni Pinomäki, liiketoimintajohtaja
joni.pinomaki@citrus.fi
www.citrussolutions.fi