Verkkopalvelun siirto uudelle kumppanille?

Mikäli yhteistyö nykyisen verkkopalvelun toimittajan kanssa ei suju syystä tai toisesta, verkkopalvelun ylläpidon ja kehityksen siirto uudelle kumppanille on täysin mahdollista.

Käsi ojentaa mustaa paperisydäntä kädelle

Verkkopalvelun siirto uudelle kumppanille?

Mikäli yhteistyö nykyisen verkkopalvelun toimittajan kanssa ei suju syystä tai toisesta, verkkopalvelun ylläpidon ja kehityksen siirto uudelle kumppanille on täysin mahdollista.

Tähän on olemassa selkeät toimintatavat. Olemme koostaneet alle parhaat käytännöt miten me citruslaiset tämän toteutamme.

Aloitetaan auditoinnista

Auditointi tarkoittaa nykyisen verkkopalvelun läpikäyntiä sekä toiminnallisesti että teknisesti. Läpikäynnissä yleensä asiakas esittelee nykyisen verkkopalvelun ylätasolla sekä kuvaa mahdolliset kehitys -ja korjaustarpeet käyttäjien näkökulmasta. Mikäli saatavilla on dokumentteja nykyisestä toteutuksesta (esim. käyttöohjeita, teknisiä kuvauksia…) on nämä hyvä myös antaa citruslaisten tutustuttaviksi. Asiakkaan ei välttämättä tarvitse tietää tekniikasta tarkemmin, vaan kuvata verkkopalvelun tavoitteita esimerkiksi käyttäjäkokemuksen tai saavutettavuuden näkökulmasta.

Auditoinnista Citruksen asiantuntija käy läpi ratkaisun lähdekoodin, mahdolliset tehdyt muutokset, liittymät muihin järjestelmiin ja tunnistaa akuutit päivitystarpeet eritoten tietoturvan ja version ajantasaisuuden näkökulmasta.

Auditointi voi sisältää asiakkaan halutessa myös analytiikan tai saavutettavuuden auditoinnin. Auditoinnin pohjalta asiakas saa raportin kehitysehdotuksista ja siirto voidaan aloittaa.

Verkkopalvelun siirto

Verkkopalvelun siirto toteutetaan yhteisesti sovittuna ajankohtana niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa asiakkaan liiketoiminnalle. Siirto voi käsittää uuden pilviympäristön Citruksen toimittamana tai puhtaasti tunnusten luovuttamisen nykyiseltä toimittajalta Citrukselle nykyiseen ympäristöön.

Ennen siirtoa on jo sovittu asiakkaan tarvitsemat ylläpito- ja tukipalvelut verkkopalveluille.

Ylläpito- ja jatkokehitys

Siirron jälkeen asiakas on Citruksen jatkuvien palveluiden piirissä joihon kuuluvat:

  • Ylläpitopalvelu, jonka tehtävänä on huolehtia että verkkopalvelu on teknisesti ajan tasalla, tietoturvallinen ja toimiva.
  • Käyttöpalvelu, eli verkkopalvelun pilvi/palvelinalusta
  • Nimetty palvelupäällikkö, joka vastaa asiakkaan ja Citruksen välisestä yhteistyöstä, ohjaa jatkokehitystä sekä raportoi ja tapaa asiakasta sovituin aikavälein.

Tuomme jokaiseen projektiin mukanamme ihmisläheisen tavan toimia. Yhdessä rakennamme palveluita suomalaiseen digitaaliseen arkeen. ​

Henkilökuva: Joni Pinomäki

Joni Pinomäki

Chief Services Officer, Software Development

Ask me about Web Services, Software Development, and the scout activities.

Software Development

Our team creates customized software solutions for various needs, ensuring reliable services for daily use.

Web Services

Our skilled and versatile web service team can transform your ideas into reality. Our focus is on creating web services that are accessible to everyone.

Experts

Experience provides security in projects of all sizes. Our experts use a people-oriented approach to ensure project success. 

Products

Are you searching for a ready-made solution? Our products help you solve data privacy issues, streamline sourcing, and automate contract management.