5 syytä käyttää DevOps -ohjelmistokehitystä

DevOps-ohjelmistokehitys on luonteva osa nykyaikaista kehittämistä. Termillä tarkoitetaan kokonaisvaltaisia toimintatapoja ja kehittämisen kulttuuria. Siihen liittyy olennaisena osana myös erilaisten työkalujen ja teknologioiden hyödyntäminen.  

Paperilehtiö jonka päällä lukee DevOps

5 syytä käyttää DevOpsia

DevOps-ohjelmistokehitys ja on mullistanut kehittämiskulttuuria. DevOps-ohjelmistokehityksen ydinajatuksena on yksinkertaisesti parantaa työskentelyn tehokkuutta ja nopeuttaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. 

Uuden aikakauden ja toimintatapojen myötä on myös syntynyt tarve tehokkaille työkaluille, jotka tukevat näitä periaatteita. Työkalujen on luotava edellytykset sujuvalle toiminnalle ja katkeamattomalle kehitys- ja toimitusprosessille.

Kuinka DevOps-ohjelmistokehityksen työkalut, kuten koodinhallinta, jatkuva integraatio, infrastruktuurin hallinta ja sovellusten valvonta, voivat parantaa tehokkuutta ja nopeuttaa tavoitteiden saavuttamista?

1. Koodin- ja versionhallinta DevOps-ohjelmistokehityksessä

Ohjelmistokehittäjät tuottavat päivittäin koodia. Uuden koodin lisäksi tuotetaan jatkuvasti päivityksiä, muutoksia ja korjauksia. DevOps-ohjelmistokehityksessä koodin versioinnissa hyödynnetään erilaisia työkaluja, kuten Git ja sen eri palvelut (GitHub, GitLab, Bitbucket). 

Koodinhallintajärjestelmät mahdollistavat useiden kehittäjien samanaikaisen työskentelyn samassa projektissa. Niiden avulla kehittäjät voivat helposti jakaa, tarkastella ja kommentoida toistensa työtä.

  • Kehittäjien on mahdollista työskennellä omilla haaroillaan ja yhdistää
    muutokset vasta, kun ne tarkistettu ja hyväksytty.

Versionhallinta tallentaa kaikki koodiin ajan myötä tehdyt muutokset.

Tämä mahdollistaa tarkastelun ja tarvittaessa palauttamisen aiempiin
versioihin. Lisäksi voidaan tunnistaa, kuka teki tietyn muutoksen ja miksi.

  • Versionhallinta parantaa kontrollia ja auttaa vähentämään riskejä. 

2. Jatkuva integraatio ja jatkuva toimitus (CI/CD)

Jatkuvan integraation (Continuous Integration eli CI) ja jatkuvan toimituksen (Continuous Delivery eli CD) työkalut kuuluvat olennaisesti DevOps-ohjelmistokehityksen toimintamalliin. Ne mahdollistavat koodin jatkuvan kehittämisen ja automatisoivat prosessia. Käytössä olevia automaatioalustoja ovat Bitbucket, PipelineAzure ja DevOpsCircleCI. 

CI-työkalut mahdollistavat koodin säännöllisen ja automaattisen yhdistämisen pääkehityshaaraan. Kun kehittäjä tekee muutoksia koodiin omassa kehityshaarassaan ja lähettää ne versionhallintajärjestelmän, CI-työkalu havaitsee muutokset ja aloittaa automaattisesti kokoamis- ja testausprosessin.

  • Sen sijaan, että toinen kehittäjä kävisi koodia manuaalisesti läpi, CI-työkalu auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat jo varhaisessa vaiheessa.
 

CD-työkalut mahdollistavat ohjelmiston automaattisen toimittamisen tuotantoympäristöön. Kun koodi on ensin läpäissyt kaikki testit ja on valmis toimitettavaksi, CD-työkalu automatisoi toimitusprosessin vaiheet, mukaan lukien paketoinnin, versionhallinnan ja mahdollisen hajauttamisen.

  • CD-työkalu varmistaa, että uuden ominaisuudet ja muutokset voidaan tuoda käyttöön nopeasti ja luotettavasti.

3. Konfiguraatio- ja palvelunhallintatyökalut

Ohjelmiston tuottaminen edellyttää erilaisia palvelimia, verkkoja ja muita niin kutsuttuja infrastruktuurikomponentteja, joita ohjelmistokehittäjien tulee määrittää ja hallita. DevOps-ohjelmistokehityksessä näihin työvaiheisiin hyödynnetään konfiguraatio- ja palvelunhallintatyökaluja. Tällaisia ovat esimerkiksi Docker Swarm, Terraform ja AWS CloudFormation.

Työkalut auttavat kehittäjiä automatisoimaan konfiguroinnin toistuvia tehtäviä, jolloin työ on helpommin skaalattavaa ja vähemmän virhealtista. Lisäksi ne auttavat infrastruktuurin ja sovellusten asetusten hallinnassa mahdollistaen nopean ja vakaan julkaisusyklin.

4. DevOps-ohjelmistokehityksen konttiorkestraatiotyökalut

Kontti on nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä hyödynnetty tapa paketoida sovelluksia. Yksi kontti sisältää usein vain yhden osan isommasta ohjelmasta ja iso ohjelmakokonaisuus muodostuu siis useista konteista.

Pienistä osista muodostetun ohjelman etuna on, että yksittäisen kontin liikuttaminen on nopeaa ja jatkokehittäminen tehokasta. Ohjelmaa voidaan näin päivittää vaiheittain ja myös palauttaminen aiempiin versioihin on helppoa.

Konttien hallinnassa hyödynnetään konttiorkestraatiotyökaluja, joita ovat mm. Docker ja Kubernetes. Niiden avulla monimutkaisia konttiympäristöjä voidaan hallita ilman manuaalista ylläpitotyötä. Työkalujen avulla esimerkiksi varmistetaan, sovellukset käynnistetään automaattisesti ja että ne pysyvät käytettävissä myös mahdollisissa alustan vikatilanteissa. Samalla työkalut parantavat sovellusten suorituskykyä jakamalla liikennettä tasaisesti konttien kesken.

5. Valvonta- ja lokitustyökalut DevOps-ohjelmistokehityksessä

Valvonta- ja lokitustyökalut luovat kehittäjille näkymän sovellusten toimintaan ja käyttäytymiseen. Työkalut, kuten Elasticsearch, Azure Application Insights ja Datadog, auttavat keräämään tietoja suorituskyvystä ja virheistä, sekä analysoimaan suuria määriä lokitietoja.

Työkalut tarjoavat kehittäjille mm. raportteja ja visualisointeja infrastruktuurin tilasta, ja jopa hälytyksiä mahdollisista vikatilanteista. Niiden avulla mahdolliset sovellusten ongelmat voidaan tunnistaa, diagnosoida ja korjata nopeasti. Näin käyttäjille voidaan tarjota optimoitu ja vakaa sovellusympäristö ja entistä parempi käyttäjäkokemus.

DevOps-ohjelmistokehityksen edut

DevOps-toimintatavat mahdollistavat nykyaikaisen ohjelmistokehityksen ja -toimituksen. Se on nopeampaa ja tehokkaampaa, ja sen avulla asiakastarpeeseen voidaan vastata entistä paremmin

DevOps-työkalut muodostavat kokonaisvaltaisen ekosysteemin, jonka avulla ketterä toimintatapa on mahdollista. Jotta työkalujen tarjoamat edut voitaisiin hyödyntää täysin, on organisaation tärkeä valita omiin tarpeiseen ja tavoitteisiin soveltuvat työkalut ja konfiguroida ne omien edellytysten mukaisesti.

Citrus Solutions on DevOps-osaamisen asiantuntija. Tiimimme ammattitaito ja vuosien kokemus mahdollistavat organisaatioiden sujuvan siirtymisen DevOps-toimintatapoihin.

Citrus Solutions tuo käyttöön parhaat käytännöt ja teknologiat, jotta asiakkaidemme ohjelmistokehitys on mahdollisimman tehokasta ja heidän sovelluksensa toimivat moitteettomasti.

Henkilökuva: Joni Pinomäki

Joni Pinomäki

Chief Services Officer, Software Development

Ask me about Web Services, Software Development, and the scout activities.

Software Development

Our team creates customized software solutions for various needs, ensuring reliable services for daily use.

Web Services

Our skilled and versatile web service team can transform your ideas into reality. Our focus is on creating web services that are accessible to everyone.

Experts

Experience provides security in projects of all sizes. Our experts use a people-oriented approach to ensure project success. 

Products

Are you searching for a ready-made solution? Our products help you solve data privacy issues, streamline sourcing, and automate contract management.